17. September 2021.

O Nama

Centar za mikro- i nanoznanosti i tehnologije je ustrojbena jedinica Svečilišta u Rijeci koja na području mikro i nano znanosti i tehnologija te u   multidisciplinarnim i interdisciplinarnim područjima znanosti:

 • obavlja i razvija znanstveno-istraživačke i visokostručne aktivnosti,
 • predlaže i izvodi znanstvene i razvojne projekte,
 • potiče i provodi međunarodnu znanstvenu suradnju,
 • provodi projekte, studije i ekspertize u suradnji s gospodarstvom,
 • osigurava znanstvenu opremu i usluge drugim znanstvenim i privrednim subjektima na temelju znanstvene izvrsnosti ili na komercijalnim osnovama,
 • izvodi konzalting (savjetovanje) i transfer tehnologija,
 • predlaže i pokreće ili osuvremenjava kolegije iz navedenih područja na sastavnicama i podružnicama Sveučilišta;
 • izvodi dio nastave sastavnica i podružnica Sveučilišta u laboratorijima Centra,
 • izvodi programe stalnog stručnog i znanstvenog usavršavanja te znanstvenog i stručnog osposobljavanja,
 • organizira i održava ljetne škole i druge privremene ili stalne oblike promicanja i primjene znanja te cjeloživotnog obrazovanja,
 • provodi mentorstvo znanstvenim novacima i poslijedoktorandima,
 • organizira i održava znanstvene i stručne skupove.